Learn English – English in Three Minutes – Asking About Names

{“en”:”Welcome to EnglishClass101.comu2019s English in Three Minutes. The fastest, easiest, and most fun way to learn English. Hey everyone, Iu2019m…

Continue Reading →

Learn Arabic – Arabic in 3 Minutes – Do you speak English?

{“en”:”Maru1e25aban u01e7amu012bu02bfan, u02beanu0101 Carole! Hi everybody! Iu2019m Carole. Welcome to ArabicPod101.comu2019s Al-u02bfarabiyyah fi u1e6falu0101u1e6fi daqu0101u02beiq. The fastest, easiest, and most…

Continue Reading →

Learn English – Asking About Hobbies, What do you do for fun?

{“en”:”Welcome to EnglishClass101.comu2019s u201cEnglish in Three Minutesu201d. The fastest, easiest, and most fun way to learn English. Hey everyone, Alisha…

Continue Reading →